Inleiding

Voor de aanleg van de autosnelweg A7 is een dusdanig tracé gekozen dat er in Kolham een vijftal woningen moest worden opgekocht. Drie woningen aan de Rengerslaan (huisnummers 35, 37 en de dubbele woning nr. 39 en 41. Aan de Knijpslaan moest wijken nr.  65 en aan de Vrouwenlaan-voor nr. 3. Alle vijf woningen zijn gesloopt tussen 1970 en 1972. De woningen aan de Rengerslaan lagen aan de westkant. Rond 1900 werd de Rengerslaan meestal Nieuw laan of Nieuwelaan genoemd, ook werd door de lokale bevolking de naam Kolhamsterweg gebruikt.

 

In 1906 verkocht landbouwer Kornelis Tepper een perceel weiland van 20.50 are aan Roelf (vader) en de zonen Hindrik en Jan Boele (tweeling).  Alle drie waren timmerman van beroep. De woning was in maart 1907 afgebouwd en Hindrik ging hier met zijn vrouw Aukina wonen.

 

Op 2 juni 1906 was Hindrik van Delden (*15-01-1882) in het huwelijk getreden te Hoogezand met Aukina Bentum (*19-01-1883 te Foxhol) en gingen eerst tijdelijk inwonen bij vader Roelf van Delden tot maart 1907 (Hoofdweg 91). In deze periode is zoon Roelf Hindrik geboren (*30-01-1907 te Kolham).

 

In hetzelfde jaar vond er een boedelscheiding plaats. Hindrik en Aukina werden eigenaar van de woning. De zuidelijke helft van het perceel (10.25 are) kwam in het bezit van Jan Boele en ging daar een nieuwe woning bouwen (Rengerslaan 39).

 

Hindrik en Aukina bleven hier wonen met hun zoon tot begin 1912, de woning werd toen gekocht door zijn vader Roelf van Delden en mede-eigenaar werden de kinderen Antje, hindrik en Jan Boelo. Na de verkoop verhuizen Hindrik en Aukine naar Foxham. Hier werden Jan Hindrik (* 17-04-1912) en Jantje (*05-02-1914) geboren. Beide kinderen zijn zeer jong overleden.

 

De productiviteit in de bouw van Hindrik van Delden was hoog, tussen 1908 en 1913 heeft hij, waarschijnlijk met behulp van zijn vader en broer Jan Boelo, in Kolham 11 woningen gebouwd en heeft deze tot 1916 in zijn bezit gehad. Alle werden tegelijk in 1916 verkocht. De woningen in Kolham werden gebouwd;

1908 – Rengerslaan 85 en 87

1909 – Rengerslaan 89 en 91

1910 – Rengerslaan 38

1913 – Rengerslaan 93, 95, 97, 99, 101 en 103

Ook heeft hij in 1912 2 huizen in Foxham gekocht, waarvan 1 woning gedeeltelijk gesloopt en herbouwd is.

Op 21 april 1917 is hij met zijn gezin verhuisd naar Kropswolde.

 

Op 7 mei 1912 betrokken Evert Kalsbeek (*12-07-1887) en Menje Spithorst (*05-09-1889) en bleven hier wonen tot 1 mei 1917. Zoon Klaas (*13-02-19130 en dochter Antje (*03-08-1916) worden in deze periode geboren. De familie Kalsbeek verhuisde naar Foxhol.

 

Landbouwer Jakob Schuurman uit Hoogezand en Douwe Scheltes Mulder uit Slochteren worden in 1916 de nieuwe eigenaren van het huis. Douwe Scheltes heeft een huis in Slochteren en blijft daar wonen, het huis in Kolham wordt in deze periode verhuurd verhuurd aan Gerrit Speek.

 

Gerrit Jan Speek en zijn vrouw Stientje kwamen met de kinderen Gerrit Jan (*26-11-1895), Hinderkie (*02-10-1899), Albertus Hinderikus (*27-04-1902), Aaltje (*26-03-1904), Catharina Everarda (*10-07-1907), Harm (*14-01-1909 – †30-08-1918), Stientje (*20-08-1910), Henderika (25-10-1913) en Remko (01-03-1915) kwamen hier wonen op 1 mei 1917. Gerrit Jan, Hinderkie en Albertus Hinderikus zijn geboren in Foxham, de andere 6 kinderen zijn geboren op Rengerslaan 58. Zoontje Harm is op 9-jarige leeftijd overleden in Kolham. De familie Speek verhuisde op 28 april 1923 naar Zuidlaren.

Gerrit Jan Speek was als ijzervormer en later als zandvormer werkzaam  in Foxham.

 

In 1923 wordt de woning verkocht aan Hendrik Schuurman uit Martenshoek. Direct na de koop wordt een veestal gebouwd voor het vee. In o.a. Scharmer worden weilanden gehuurd.

Op 19 mei 1923 ging Hendrik trouwen met Hinderkie Speek (*02-10-1899) en kwam 25 mei 1923 hier wonen. Hinderkie was de dochter van Gerrit Speek, de vorige huurder van dit huis. De dochter Siepke Schuurman werd hier op 6 januari 1924 geboren.

 

Siepke kreeg verkering met Hendrik de Vries (*09-05-1921), zoon van Tekke de Vries en en Jantje van den Bogert. Op 23 september 1944 trouwden Siepke en Hendrik en gingen inwonen bij de ouders van Siepke.

De zoon Tekke (*22-03-1945) en dochter Henny (*02-09-1949) worden hier geboren. De familie Hendrik de Vries verhuisden op 8 augustus 1952 naar de Eikenlaan.

 

Het huis van Hindrik Schuurman wordt in 1955 verkocht aan landbouwer Fopke Drijfholt (*25-05-1919). In december 1954 kwam Fopke hier wonen met zijn vrouw Hinderkien Nieboer (*05-01-1927). Hun zoon Kornelis (*02-12-1950) en dochter Maria (*20-02-1953) zijn beide geboren in Foxhol. Na de verkoop in 1964 ging de familie Drijfholt verhuizen naar de Oudeweg te Westerbroek.

 

In 1964 kocht landbouwer Jan Hamminga uit Kolham het huis maar bleef wonen aan de Hoofdweg.

Het huis werd bijna een jaar niet meer bewoond.

Meerten Hamminga (*28-01-1917 Zuidbroek) woonde met zijn vrouw Roelfien Prins (*09-09-1918 Wildervank) en twee zonen Jan (*25-07-1935), Geert Christinus (* 02-12-1943) en dochter Janna (* 27-10-1948) in Bergambacht, provincie Zuid-Holland. Ze gingen in maart 1965 hier wonen, een jaar later werd het huis verkocht en de familie verhuisde 1 maart 1966 naar Rengerslaan 54.

 

De broers Jan en Derk Hamminga kochten het huis van vader Jan Hamminga.

 

Derk kwam op 1 maart 1966 hier wonen met met zijn vrouw Kornelia Boer (*24-07-1935) en dochter Aaltje (*05-08-1964). Op 9 april 1968 werd zoon Jan Derk geboren. De familie Hamminga zijn blijven wonen tot 16 oktober 1969 en zijn verhuisd naar Hoofdweg 109 in Kolham.

 

Het huis aan Rengerslaan is opgekocht door de Staat – Verkeer en Waterstaat. In 1970 werd in 1970 onbewoonbaar verklaard en direct hierna vond de sloping plaats.

 

De 3 woningen die zijn afgebroken, van links naar rechts, Rengerslaan 41 en 39 (dubbelhuis), Rengerslaan 37 (huis in beschrijving) en Rengerslaan 35

 

Bewoners

1907-1912
Hindrik van Delden *15-01-1882 Kolham
Zoon van Roelf van Delden en Aaltje Hamminga
ꚙ 02-06-1906 Hoogezand
Aukina Bentum *09-01-1883 Foxhol
Dochter van Albert Bentum en Jantje Staal

 

Kinderen
1. Roelf Hindrik, *30-01-1907 Kolham
2. Jan Hindrik, *17-04-1912 Foxham †15-03-1914 Foxham
3. Jantje, *05-02-1914 Foxham †15-06-1914

 

1912-1917
Evert Kalsbeek *12-07-1887 Foxhol
†08-02-1947 Foxhol
Zoon van Klaas Kalsbeek en Grietje Georg
ꚙ 17-12-1910 Hoogezand
Menje Spithorst *05-09-1889 Wildervank
Dochter van Jan Spithorst en Antje Greven

 

Kinderen, geboren in Kolham:
1. Klaas, *13-02-1913 †06-02-1962 Foxhol
2. Antje, *03-08-1916

 

1917-1923
Gerrit Jan Speek *18-04-1874 Hoogezand
†30-12-1955 Hoogezand
Zoon van Gerrit Jan Speek en Aaltje Kolle
ꚙ 23-11-1895 Hoogezand
Stientje Meijer *29-10-1873 Hoogezand
†17-02-1932 Sappemeer
Dochter van Albertus Hinderikus Meijer en Hindrikje Poppen

 

Kinderen, geboren in Kolham:
1. Gerrit Jan, *26-11-1895
2. Hinderkie, *02-10-1899
3. Albertus Hinderikus, *27-04-1902
4. Aaltje, *26-03-1904
5. Catharina Everarda, *10-07-1907
6. Harm, *14-01-1909 †30-08-1918
7. Stientje, *20-08-1910
8. Henderika, *25-10-1913
9. Remko, *01-03-1915

 

1923-1955
Hindrik Schuurman *29-02-1884 Kolham
Zoon van Jakob Schuurman en Siepke Tepper
ꚙ 19-05-1923 Slochteren
Hinderkie Speek *02-10-1899 Kolham
Dochter van Gerrit Jan Speek en Stientje Meijer

 

Kind, geboren in Kolham:
1. Siepke, *06-01-1924 Kolham

 

1944-1952
Hendrik de Vries *09-05-1921 Foxham
Zoon van Tekke de Vries en Jantje van den Bogert
ꚙ 23-09-1944 Slochteren
Siepke Schuurman *06-01-1924 Kolham
Dochter van Hindrik Schuurman en Hinderkie Speek

 

Kinderen, geboren in Kolham:
1. Tekke, *22-03-1945
2. Henderkien, *02-09-1949

 

1954-1964
Fopke Drijfholt *25-05-1919 Scharmer
Zoon van Kornelis Drijfholt en Wilhelmina Mulder
ꚙ 12-05-1948 Hoogezand
Hinderkien Nieboer *05-01-1927 Hoogezand

 

Kinderen
1. Kornelis, *02-12-1950 Hoogezand-Sappemeer
2. Maria *20-02-1953 Hoogezand-Sappemeer

 

1965-1966
Meerten Hamminga *28-01-1917 Zuidbroek
Zoon van Jan Hamminga en Janna Brouwer
ꚙ 02-02-1935 Zuidbroek
Roelfien Prins *09-09-1918 Wildervank

 

Kinderen
1. Jan, *25-07-1935 Zuidbroek
2. Geert Christinus, *02-12-1943 Noordbroek
3. Janna, 27-10-1948 Noordbroek

 

1966-1969
Derk Hamminga *20-07-1934 Groningen
Zoon van Jan Hamminga en Jantje van Dam
ꚙ07-02-1964 Ten Boer
Kornelia Boer *24-07-1935 Ten Boer

 

Kinderen
1. Aaltje, 05-08-1964 Hoogezand-Sappemeer
2. Jan Derk 09-04-1968 Kolham

 

 

Eigenaren
1906-1907 Roelf van Delden

Hindrik van Delden

Jan Boele van Delden

timmerman

timmerman

timmerman

Kolham

Kolham

Kolham

1907-1912 Hindrik van Delden timmerman Kolham
1912-1916 Roelf van Delden

Mede-eigenaren; Antje, Hindrik

en Jan Boelo

timmerman

timmerman

timmerman

Kolham

Kolham

Kolham

1916-1923 Jakob Schuurman

Douwe Scheltes Mulder

landbouwer

dagloner

Hoogezand

Slochteren

1923-1955 Hindrik Schuurman arbeider Martenshoek / Kolham
1955-1964 Fopke Drijfholt landbouwer Kolham
1964-1966 Jan Hamminga landbouwer Kolham
1966-1969 Derk Hamminga

Jan Hamminga

lanbouwer

landbouwer

Kolham

Kolham

1969-1970 De Staat (Verkeer en Waterstaat)

 

Tussen 1900 en 1970 heeft het huis 5 verschillende huisnummers gehad:

1900 – 1910: E 101-III
1910 – 1920: E 214
1920 – 1927: E 232
1927 – 1951: E 254
1951 – 1970: Rengerslaan 37