Knijpslaan

Knijpslaan 80. Een lang gekoesterd familiebezit

Knijpslaan 80 (circa 1960)

In 1810 aan de oostkant van de Knijpslaan op de tweede strook land stond deze boerderij er al. Bij invoering van het kadaster in 1832 was op elke strook land naar het oosten een boerderij gebouwd, 8 boerderijen in totaal. Het gebied van de cluster boerderijen werd in de bevolkingsregister Bovenstreek genoemd, op topografische kaarten staat meestal Bovenhuizen vermeld. Vanaf alle boerderijen naar de Hoofdweg was een smalle strook land dat werd gebruikt als laan en was tevens een strook gras voor de beesten.

Locatie Knijpslaan 80 (kaart 1832)

 

Situatie in 1832. De eerste boerderij is Knijpslaan 80. Het gebied waar de 8 boerderijen zijn gelegen werd Bovenhuizen genoemd

 

Luitje Jacobs Tepper (*augustus 1762) woonde hier reeds in 1810 met zijn vrouw Jantje Hindriks Ruiter (*ca. 1771), dochter Grietje Luitjes Tepper en zoon Hindrik Luitjes Tepper. Totale oppervlakte van hun land was 12.05.50 ha. Ten zuiden van de Hoofdweg waarop zijn boerderij stond was 5.54.60 ha., dit was bouw- en weiland. Aan de noordkant van de Hoofdweg lag nog ca. 6 ha., waarvan 4,5 ha. heide. Aan de noordkant van de Hoofdweg lag in die tijd een zeer groot heideveld. Op 22 september 1826 overleed zijn vrouw Jantje Hindriks Ruiter, ze werd 55 jaar oud.

Zoon Hindrik Luitjes Tepper (*14-02-1807) trouwde op 17 december 1831 te Slochteren met Hilke Luikens van Dijk (*1808) en gingen bij vader Luitje Tepper inwonen. 5 kinderen werden hier op de boerderij geboren: Luitje (*15-02-1833), Jan (*07-11-1834), Lukkien (*09-03-1837), Jantje (*25-02-1844) en Siepke (*01-04-1847). Een jaar later trouwde Grietje Luitjes Tepper op 1 december 1832 te Slochteren met Jurrie Geerts Kuipers (landbouwer) en ging met haar man elders wonen. Vader Luitje Jacobs Tepper kwam te overlijden op 16 februari 1854.

In hetzelfde jaar werd de nieuwe eigenaar zoon Hindrik Luitjes Tepper.

Jan Tepper trouwde op 21 januari 1860 met Trijntje Uildriks. Op 6 juli 1860 werd op de boerderij dochter Hendrikkien geboren. Lukkien Tepper trad op 5 september 1863 in het huwelijk met Douwe Metskes Buurman en Jantje drie jaar later op 10 november 1866 met Oltman Begeman. Alle drie gingen toen ergens anders wonen.

In 1860 werd 67 are van het perceel heide ontgonnen.

Alle kinderen van Hindrik en Hillechien werden in 1861 mede-eigenaar van de boerderij.

Oudste zoon Luitje Tepper (*15-02-1833) ging op 11 januari 1862 trouwen met Jantje Radijs (*06-12-1834) te Slochteren. Ze kwamen inwonen bij Hindrik en Hillechien.Er werden 7 kinderen geboren: Hillechien (*09-03-1862), Frouwke (*29-12-1864), Klaassien (*28-12-1867), Hindrik (*17-02-1871), Clara (*07-09-1872), Hindrik (*16-03-1875) en Gijsberdiena (*31-12-1879). Hindrik geboren in 1871 is maar 3 maanden oud geworden en Gijsberdiena overleed na 5 maanden.

Op 8 augustus 1867 overleed moeder Hillechien van Dijk en 3 april 1875 vader Hindrik Luitjes Tepper.

Na het overlijden van Hindrik Luitjes Tepper vond in 1876 een boedelscheiding plaats. Luitje Tepper werd nu alleen eigenaar van de boerderij met alle grond. In 1885 werd de 3.84.40 ha. heide ontgonnen.

Dochter Klaassien trouwde op 9 november 1889 met Abel Scholtens en ging Kolham verlaten.

Op 58-jarige leeftijd overleed Luitje Tepper op 9 september 1891 en Jantje Radijs moest de boerderij voortzetten met haar kinderen.

Jantje Radijs nam in 1893 een grote beslissing, een herbouw van de boerderij werd uitgevoerd.

In 1894 werd het strookje weiland langs alle percelen land richting de Hoofdweg en in zuidelijke richting verenigd met de naastgelegen percelen, die toen alle iets groter in oppervlakte werden.

Dochter Klara ging op 19 december 1896 trouwen met Wierardus Zwaneveld. Ze gingen eerst inwonen. Hun dochtertje Wobbechien werd hier 10 dagen na hun trouwen op de boerderij geboren. Kort daarna gingen ze wonen aan de Hoofdweg 10.

In 1900 woonde Jantje Radijs hier nog met dochter Frouwke en zoon Hindrik.

Een jaar later in 1901 vond er weer een boedelscheiding plaats.

Zoon Hindrik werd de nieuwe eigenaar, zijn moeder Jantje Radijs en zuster Frouwke bleven hier wonen.

Tegelijkertijd was er in 1901 ook een boedelscheiding bij Jan Tepper. Mede-eigenaar waren hier Eppe Woordman, Hillechien en Hindrik Tepper. Hindrik kreeg uit de boedelscheiding 9.83.50 ha. land, tevens de boerderij aan de Hoofdweg 10. In 1902 werd het land en de boerderij aan de Hoofdweg 10 verkocht aan Hendrik Tepper en mede-eigenaren (allen familie van elkaar).

Vanaf 1913 moest er belasting betaald worden over het land waar aan de noordzijde van de Hoofdweg 3.84.40 ha. heide was ontgonnen.

In 1932 wordt ten noorden van de Hoofdweg 11.70 are land verkocht aan Woldjer Spoorwegmaatschappij Groningen.

Hindrik Tepper kocht in 1916 1.25.60 ha. land waarop een huis stond aan de Slochter AE. Nu had hij een aaneengesloten strook land vanaf zijn boerderij tot aan de Slochter AE. Het huis was in dusdanig slechte staat dat deze werd afgebroken in 1921.

De totale oppervlakte van zijn land was nu 13.19.40 ha.

Van 1935 tot mei 1938 waren inwonend Jan de Wit (*05-08-1865) met de kinderen Jan (*29-11-1903) en Aukje (*19-11-1904). Zijn vrouw Grietje Prinsen was op 12 september 1906 overleden te Schoterland.

De zuster Frouwke van Hindrik overleed op 7 januari 1944 op de boerderij.

Op 70-jarige leeftijd ging Hindrik op 27 oktober 1945 te Slochteren trouwen met Geessiena Fenna Baas (*15-10-1913). Het huwelijk werd 7 jaar later in 1952 ontbonden.

In 1949 werd de boerderij met grond door Hindrik te koop aangeboden. Alle land ten noorden van de Hoofdweg werd gekocht door landbouwer Hendrik Brands te Kolham, totale grootte was 6.58.30 ha. De boerderij met land (6.61.10 ha.) ten zuiden van de Hoofdweg werd gekocht door Wierardus Zwaneveld, zijn zoon Geert Zwaneveld en Sijmen de Vries. De drie nieuwe eigenaren woonden in de boerderij Hoofdweg 10. Iets voor 1900 was Wierardus Zwaneveld hier komen wonen met Clara Tepper, de zuster van Hindrik. Geert en de vrouw van Sijmen de Vries zijn kinderen van Wierardus. Dus allemaal familie van elkaar.

Hindrik Tepper blijft na de verkoop op de boerderij wonen.

Op 23 juni 1950 kwam hier ook wonen Geert Zwaneveld (*12-06-1904) met zijn vrouw Fennechien Reinders (*05-10-1897). Ze waren getrouwd op 23-10-1943 te Slochteren. Fennechien was getrouwd geweest met Dedde Zuur, die op 24 januari 1935 te Kolham was overleden.

Hindrik Tepper overleed op 16 april 1961.

November 1961 werd het huwelijk van Geert Zwaneveld en Fennechien Reinders ontbonden en er volgde in 1962 een boedelscheiding. Geert bleef de eigenaar van de boerderij met nog 4.67.10 ha. land.

Het land werd in 1965 verkocht, de boerderij een jaar later in 1966. De eigenaar werd landbouwer Hendrik Brands.

Op 7 oktober 1966 verhuisde Geert Tepper naar de stad Groningen.

De onbewoonde boerderij kwam sterk in verval en werd in 1985 als “krot”  afgebroken.

De boerderij is vanaf 1810 tot 1966 bewoond geweest door een lid van familie Tepper.

 

Bewoners

1810-1854
Luitje Jacobs Tepper *08-1762 Kolham
†16-02-1854 Kolham
Zoon van Jakob Jakobs Tepper en Grietje Luitens
Jantje Hindriks Ruiter *ca 1771 Wittewierum
†22-09-1826 Kolham
Dochter van Hindrik Klaassens Ruiter en Menje Jelmers

 

Kinderen:  
1. Grietje Luitjes Tepper *20-02-1803 Kolham †21-01-1880 Sappemeer
2. Hindrik Luitjes Tepper *14-02-1807 Kolham †03-04-1875

 

1832-1875
Hindrik Luitjes Tepper *14-02-1807 Kolham
†03-04-1875 Kolham
Zoon van Luitje Jakobs Tepper en Jantje Hindriks Ruiter
ꚙ 17-12-1831 Slochteren
Hilke Luikens van Dijk *1808 Termunten
  †08-08-1867 Kolham
  Dochter van Luiken Harms van Dijk en Lukje Freerks

 

Kinderen:
1. Luitje, *15-02-1833 Kolham †09-09-1891 Kolham
2. Jan, *07-11-1834 Kolham †03-10-1900 Kolham
3. Lukkien, *09-03-1837 Kolham †30-06-1879 Kolham
4. Jantje, *25-02-1844 Kolham †10-08-1908 Kolham
5. Siepke, *01-04-1847 Kolham †14-04-1935 Martenshoek

 

 

1862-1961
Luitje Tepper *15-02-1833 Kolham
†09-09-1891 Kolham
Zoon van Hindrik Luitjes Tepper en Hilke Luikens van Dijk
ꚙ 11-01-1862 Slochteren
Jantje Radijs *06-12-1834 Slochteren
†11-04-1906 Kolham
Dochter van Gijsbert Froon Radijs en Vrouwke Gerrits Veldhuis

 

Kinderen:
1. Hillechien, *09-03-1862 Kolham †23-07-1937 Slochteren
2. Frouwke, *29-12-1864 Kolham †07-01-1944 Kolham
3. Klaassien, *28-12-1867 Kolham †06-05-1929 Scharmer
4. Hindrik, *17-02-1871 Kolham †21-05-1871 Kolham
5. Clara, *07-09-1872 Kolham †02-03-1954 Kolham
6. Hindrik, *16-03-1875 Kolham †16-04-1961 Kolham
7. Gijsberdiena, *31-12-1879 Kolham †22-05-1880 Kolham

 

1935-1938 (inwonend)
Jan de Wit *05-08-1865 Beerta
†23-02-1950 Hoogezand-Sappemeer
Zoon van Geert de Wit en Jantje Toren
ꚙ 04-06-1903 Heerenveen
Grietje Prinsen †12-09-1906 Schoterland

 

Kinderen:
1. Jan, *29-11-1903 Oranjewoud
2. Aukje, *19-11-1904 Oranjewoud

 

1950-1966
Geert Zwaneveld *12-06-1904 Kolham
Zoon van Wierardus Zwaneveld en Clara Tepper
ꚙ 23-10-1943 Slochteren
Fennechien Reinders *05-10-1897 Solwerd Appingedam
†23-11-1961 Kolham
Dochter van Reint Reinders en Geesje Boerema

 

Kinderen:
1. Luitje Zuur, *26-11-1919 Slochteren
2. Reint Jannes Zuur, *29-03-1924 Slochteren
3. Jantje Zuur, *18-10-1929 Slochteren

 

1945-1961
Hindrik Tepper *16-03-1875 Kolham †16-04-1961 Kolham
Zoon van Luitje Tepper en Jantje Radijs
ꚙ 27-10-1945 Slochteren Ontbonden 15-07-1952
Geessiena Fenna Baas *15-10-1913 Eexta
Dochter van Derk Baas en Grietje de Raad

 

 

Eigenaren
1832-1854 Luitje Jakobs Tepper landbouwer Kolham
1854-1861 Hindrik Luitjes Tepper landbouwer Kolham
1861-1876 Hindrik Luitjes Tepper

Luitje Tepper + erfgenamen

lanbouwer Kolham
1876-1901 Luitje Tepper landbouwer Kolham
1901-1949 Hindrik Tepper landbouwer Kolham
1949-1962 Wierardus Geerts Zwaneveld

Geert Zwaneveld

Sijmen de Vries

Landbouwer

Landbouwer

landbouwer

Kolham

Kolham

Kolham

1962-1965 Geert Zwaneveld veehouder Kolham
1965-1975 Andreas Brands landbouwer Kolham
1975-1985 Hendrik Brands lanbouwer Kolham – Haren

 

Tussen 1832 en 1985 heeft de boerderij 10 verschillende huisnummers gehad:

1832-1860: 38
1860-1880: E 74 nk
1880-1890: E 193
1890-1900: E 266
1900-1910: E 267
1910-1920: E 347
1920-1927: E 388
1927-1951: E 446
1951-1963: Knijpslaan 28
1963-1985: Knijpslaan 80

2 Reacties

 1. Geert

  Hindrik Luitjes had ook nog 1 zus:

  Grietje Luitjes Tepper
  Geboren: 20 feb 1803 In: Kolham
  Overleden: 21 jan 1880 (op de leeftijd van 76) In: Sappemeer

  • Peter

   Hartelijk dank voor de aanvulling. Het staat ondertussen op de website

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén