Hoofdweg

Hoofdweg 104. Een eeuwenoude boerenplaats in Kolham

Inleiding

Begin 19e eeuw stonden er slechts twee boerderijen aan de zuidkant van de Hoofdweg tussen de Rengerslaan en Scharmer-Oost. Op de kadastralekaarten van 1832 wordt de Hoofdweg vermeld als de weg van Scharmer langs Kolham naar Slochteren. In deze periode (en later) werd de Hoofdweg op topografische kaarten ook wel aangegeven als de Woldweg. De Rengerslaan werd in die tijd meestal Nieuw laan of Nieuwelaan genoemd en iets later werd ook door  de lokale bevolking de naam Kolhamsterweg gebruikt.

De boerderij aan Hoofdweg 104 is vanaf 1845 in het bezit geweest van de familie Tepper. Er werd een gemengd bedrijf uitgeoefend, eind 1900 is de familie overgeschakeld naar een veehouderij. De bedrijfsvoering is in 2003 definitief gevestigd aan de Rengerslaan 41, het adres is nu veranderd in De Valckelaan 2.

Foto is gemaakt in de jaren 70 van de vorige eeuw

 

Vóór de invoering van het kadaster in 1832 werd de boerderij aan de Hoofdweg reeds lange tijd bewoond door de familie Wesperbroek. Het land ligt zowel aan de noord- als zuidkant van de Hoofdweg. Van de totale oppervlakte land is op dat moment nog 6.93.20 ha. heide. Verder is in gebruik 9.44.20 ha. bouwland en bijna 5 ha. weiland. De voorkant van de boerderij lag vlak aan de Hoofdweg en aan de oostkant van de boerderij aan de Hoofdweg lag een boomgaard van 6.6 are. In die tijd was een boomgaard of appelhof  bij een boerderij normaal. Hiervan kon men eten en een wintervoorraad fruit aanleggen.

Jan Harms Wesperbroek (*1755 te Westerbroek – †23-8-1826 te Kolham). Zoon van Harm Jans en Elisabeth Hindriks. Jan Harms was getrouwd met Klaartje Jakobs (*1769 te Sappemeer – †19-11-1833), dochter van Jakob Jans en Grietje Rijkens.  De huwelijksdatum is niet bekend. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren; Harm, Hindrik, Albert, Grietje en Roelf. Zoon Harm trouwde op 10 september 1822 te Slochteren met Tjallina Jacobs Boerma, dienstmeid van beroep en geboren te Sappemeer; dochter van Jakob Jakobs Boerema (arbeider) en Eijke Aalderks. Bij het overlijden van Harm Jans wordt de naam van zijn vrouw in de overlijdensakte opgegeven als Talina Jacobs de Boer.

Na het overlijden van Jan Harms Wesperbroek 1) hielden zijn vrouw Klaartje en de vier kinderen Hindrik, Albert, Grietje en Roelf, die alle vier nog thuis woonden, de boerderij draaiende. Na het overlijden van Klaartje (1833) zetten de vier kinderen de boerderij voort.

Op 9 mei 1835 trad Albert in het huwelijk met Fennenchien Anthonies Dilling, geboren te Kropswolde en dochter van Anthonie Hendriks Dilling (landbouwer) en Jantje Herms.

De familie Albert Jans Wesperboek is in ’t Hooiland gaan wonen. Het huis stond aan de Muda’s laan, ter hoogte waar later het Woldjerspoor is aangelegd. In 1856 is dit huis afgebroken. Albert Wesperbroek overleed op 21 januari 1864 op 59-jarige leeftijd te Kolham.

In 1841 vond er een boedelscheiding plaats en de boerderij komt op naam van Hendrik en mede-eigenaren. De mede-eigenaren zijn de broers en zus.

Grietje trouwde op 16 december 1843 te Slochteren met Kornelis Jans Dijk, geboren te Scharmer en dagloner van beroep; zoon van Jan Pieters Dijk en Berendje Jans. Grietje verhuisde naar Scharmer, waar ze op 44-jarige leeftijd is overleden. Haar broer Roelf trouwde twee maanden later op 17 februari 1844 met Jantje Berends Landman, dienstmeid, dochter van Berend Roelfs Landman (landbouwer) en Lammechien Hindriks te Velde.

In hetzelfde jaar (1844) werd Roelf eigenaar van de boerderij. Na een jaar eigenaar te zijn geweest van de boerderij werd deze verkocht aan Kornelis Harkes Tepper.

Roelf en Hindrik zijn na de verkoop in 1845 verhuisd naar Foxhol, waar beide later zijn overleden.

Tussen 1832 en 1845 zijn geen verkopingen en aankopen geweest, bovendien hebben zich geen veranderingen in perceelsgrootte voorgedaan.

 

Kornelis Harkes Tepper (*17-2-1814 Kolham – †18-9-1850), zoon van Harke Willems Tepper (landbouwer) en Aukje Kornelis Hamminga (landbouwersche)  kocht in 1845 de boerderij (oppervlakte 21.29 ha.) en ging er met zijn vrouw Aaltje Amels Cock (*24-8-1822 Kolham -), dochter van Amel Harms Cock († vóór 1842) en Hindriktje Arends Post (landbouwersche).  Kornelis en Aaltje trouwden op 16 april 1842 te Slochteren. (In de burgelijke stand wordt Cock ook als Kock of Kok geschreven).

Uit dit huwelijk werden vier zonen geboren; Harke (*13-8-1842 – † februari 1843), Amel (*13-8-1844 – †), Harke (*15-9-1847 -†) en Kornelis (*3-12-1850 – †). Vóór de geboorte van Kornelis jr. overleed Kornelis Harkes Tepper, slechts 36 jaar oud.

 

Aaltje bestierde de boerderij samen met haar broer Harm Amels Cock (*8-12-1824), die stond ingeschreven als inwonende dienstknecht. Waarschijnlijk direct na het overlijden van Kornelis is Harm Cock hier komen wonen. Op 28 februari 1852 trouwde hij met Jantje Oomkes Bos (*1822 te Scharmer), dochter van Oomke Hindriks Bos en Hillegyn Jacobs Woelesius, landbouwers te Westerbroek. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Op 1 mei 1852 vertrok hij naar Slochteren en ging daar zelfstandig wonen. Op 31 maart 1866 verhuisde Harm Amels Cock van Slochteren naar Westerboek, waar hij landbouwer werd.

 

Na het vertrek van Harm Cock hertrouwde Aaltje op 7 augustus 1852 met Derk Pieters Hamminga (*16-11-1825 te Kolham), zoon van Pieter Hamminga (*-9-1892 Kolham – †24-9-1858 aldaar), landbouwer en Reinje Schildhuis (*-1791 te Woltersum – †25-10-1855 te Kolham). Derk woonde nog bij zijn ouders op huisnummer 41 (thans Hoofdweg 38).

Uit dit tweede huwelijk van Aaltje Cock werden 6 kinderen geboren; Pieter (*23-7-1853), Hinderkien (*29-11-1855), Fokke (*16-4-1858), Rijna (*27-1-1861 – †februari 1861) en de tweeling Harm en Rijna (*12-1-1862). Rijna van 1861 werd dus maar een maand oud. Rijna van de tweeling is slechts 3 jaar oud geworden (†7-3-1865). Pieter trouwde op 14 mei 1881 te Noorddijk met Trientje Rensema, geboren te Engelbert. Trientje is de dochter van Doede Pieters Rensema (landbouwer) en Mattje Reinders ter Steeg. Hinderkien stierf op 27-jarige leeftijd, ongehuwd. Fokke trad op 26 april 1883 te Slochteren in het huwelijk met Ieke de Weerd, dochter van Hindrik de Weerd (winkelier) en Mena Benes. Harm trouwde op 8 mei 1890 te Hoogezand met Seeske Berg, geboren te Westerbroek en dochter van Berend Jacobs Berg (lakstoker) en Jacoba Fokkema.

 

In 1860 werden 2 percelen heide (1.6 ha.) aan de noordkant van de Hoofdweg ontgonnen tot bouwakkers. De overige 5.3 ha. bleef vooralsnog braak liggen. In 1859 werd  3.66.60 ha. weiland gekocht van Pieter Jans Hamminga, landbouwer te Kolham. Voorts werden in 1869 nog 3 percelen weiland gekocht, met een totale grootte van 3.83.10 ha. van Aaltje Harmannus Cock, echtgenote van C. Jansen en woonachtig aan de Hoornsedijk te Groningen. De totale oppervlakte van het bedrijf is nu uitgebreid naar 28.79.50 ha.

 

In 1860 wordt op de percelen 138, 139 en 136 een huis gebouwd vlak achter het bestaande huis (zie kadastrale kaart). Het is ook mogelijk dat het nieuwe huis tegen de bestaande boerderij is aangebouwd.

Tegelijkertijd tijdens de bouw wordt de boomgaard vergroot van 6.6 are naar 10.7 are.

Kadastrale kaart van 1832. 138 = huis en erf, 139 is boomgaard, 136 = tuin, 137 = wei

 

Zoon Kornelis Tepper wordt in 1870 ingeloot voor de Nationale Militie (dienstplicht)2. Omdat hij de opvolger moest worden op de boerderij werd een vervanger voor hem gezocht. Als plaatsvervanger meldde zich Albert Egbertus Beute, verversknecht  uit Groningen aan. Voor de vervanging moest f 250,- worden betaald.

Op 29 juni 1874 werd Aaltje Cock  opnieuw weduwe. Haar man Derk Hamminga werd slechts 48 jaar. Hij is verdronken in een watertje achter de boerderij ter hoogte waar nu de autosnelweg A7 ligt.

 

In 1880 vond een boedelscheiding plaats. Bij deze transactie werd de totale oppervlakte teruggebracht van 28.79.50 ha. naar 21.35.50 ha. 3.83.10 ha. weiland gelegen in sectie K ten westen van de Hofsloot en Slochter AE, gaat naar Michiel Cock, landbouwer en wonende op de boerderij Hoofdweg 52. De andere 3.67.40 ha. eveneens weiland uit sectie K gaat naar Annechien Fokkes Hamminga, weduwe van Jan Klaassens Uildriks, landbouwster en wonende aan de Hoofdweg 63. Deze twee weilanden liggen in de zogenaamde “Koelanden”. Dit is ten oosten van de Hofsloot (2e strook land vanaf de Hofsloot) en tegen de Slochter AE. De boerderij komt nu op naam van Aaltje Amels Cock.

 

In hetzelfde jaar (1880) trouwde Kornelis Tepper op 15 mei met Aaltje Kuipers (*21-10-1856 Euvelgunne), dochter van Lammert Kuipers, landbouwer te Euvelgunne en Matje Oomkes. Kornelis wordt dan het hoofd op de boerderij maar zijn moeder blijft wel de eigenaresse.

Uit het huwelijk van Kornelis en Aaltje worden 8 kinderen geboren: Aaltje (*9-5-1881 – †1888), Matje (*30-6-1882 – †1888),  Matje (*15-11-1883 – † 1890), Kornelis (*14-9-1885), Lammert (*9-9-1887), Amel (*20-3-1889),  Martinus (*24-3-1891) en Aaltje (*2-12-1896). De eerste drie dochter overlijden zeer jong. Aaltje (’81) en Matje (1883) werden beide 7 jaar en Matje (1882) heeft maar 6 maanden geleefd. De overige kinderen zijn alle getrouwd. Kornelis trouwde 28-11-1912 te Slochteren met Trijnje Anje Folkersma. Trijnje is de dochter van landbouwer Jacobus Folkersma en Martje Bovenhuis. Lammert trad op 16-5-1917 te Slochteren in het huwelijk met Trijnje Kortholt. Zij is de dochter van landbouwer Hendrik Kortholt en Grietje Bovenhuis. Amel trouwde 25-6-1919 te Slochteren met Geesje Alide Gelms, dochter van landbouwer Geert Gelms en Albertje Tepper. Aaltje huwde op 23-12-1921 te Slochteren met Hero Jongman, zoon van landbouwer Pieter Jongman en Jantje ter Veer.

 

Een half jaar na het huwelijk van zoon Kornelis Tepper en Aaltje Kuipers trad moeder Aaltje Cock voor de derde keer in het huwelijk, nu met Richt Eppes Mulder (*28-12-1810 aan de Achterdiep te Sappemeer). Richt was de zoon van Eppe Richts Mulder en Martje Geerts Kuiper. Richt Mulder is eerder getrouwd geweest met Geertje Albertha Kwast.

 

Aaltje Cock kocht in 1881 recht tegenover de Rengerslaan een perceel grond van 6.5 are, waarop een huis werd gebouwd (nu Hoofdweg 131 en 133 – in 1881 was dit nog geen dubbele woning). Aaltje ging hier met Richt  Mulder wonen en vanaf 1888 moest er over dit huis belasting worden betaald (vervallen vrijdom). In deze tijd werden mensen die een nieuw huis hadden gebouwd, enkele jaren vrijgesteld van belasting.

 

In 1898 werd achter de boerderij een schuur gebouwd en een jaar later werd deze alweer vergroot. Nadien is de schuur nogmaals vergroot maar een datum is hiervan niet bekend. Het in 1860 gebouwde huis en de boerderij werden in 1901 samengevoegd (her-bouw). In 1902 vond er weer een gedeeltelijke herbouw plaats. Nu werd het voorste gedeelte van de boerderij vernieuwd.

 

In 1904 kocht Kornelis Tepper de boerderij met 21.90 ha. land van zijn moeder. Vóór de overname had Kornelis in 1903 van Harm Frije, wonende te Groningen, 5.95.90 ha. land gekocht. Frije had bij deze landerijen geen huis. In 1904 werd van Hendrik Oomkes Bos, landbouwer te Foxham, 2.00.20 ha. gekocht. Het in 1903 en 1904 gekochte land is gelegen ten zuiden van de Hoofdweg, gedeeltelijk gelegen tegen de Rengerslaan. De totale landoppervlakte van het bedrijf is dan weer 29.25.10 ha. In 1911 werd de oppervlakte aan de zuidkant nogmaals uitgebreid en kwam nu op 32.00.10 ha. Het land (3.95.30 ha.) werd gekocht van Harm Gerrits Scholtens, landbouwer te Kolham. Dit land ligt ten westen van de Rengerslaan achter de bestaande huizen vanaf de Hoofdweg tot de molensloot (Rengerslaan 65). Tussen 1904 en 1924 heeft Kornelis Tepper de resterende heidevelden ontgonnen tot bouwland. In 1916 werd achter de boerderij een kapschuur neergezet voor het bewaren van koren. Tijdens de eerste wereldoorlog is veel weiland gescheurd en in gebruik genomen als akkerland voor het verbouwen van aardappels en graanproducten, omdat er in die tijd een schaarste was aan voedsel.

 

Een zevental landbouwers, die land hadden in de kadastrale sectie K nabij de Slochter AE hebben in 1910 een overeenkomst ondertekend om, daar waar nodig was, zij een stukje land zouden verkopen om een laan aan te leggen die uiteindelijk uitkwam op de Slochter AE. Direct aan de Slochter AE werd een opslagplaats gemaakt van waaruit aardappelen naar de aardappelmeelfabriek De Woudbloem kon worden verscheept. De zeven landbouwers waren Harm Bos, Kornelis Tepper, Geert Scholtens, Albertus Doornbos, Jacob Camping, Eppe Richtes Mulder en Hero Zwaneveld. In deze overeenkomst stond voorts, dat er elk jaar twee eigenaren van de zeven landbouwers werden belast met het beheer en toezicht van de wegen en losplaats. Op de eerste zaterdag in de maand december om zeven ’s avonds moest in de herberg (op dat moment in eigendom van  P.D. Hamminga te Kolham) de benoeming plaatsvinden. Voor de eerste keer zijn gekozen Kornelis Tepper en Albertus Doornbos.

 

Kornelis Tepper heeft bij het kadaster nog als zetter gewerkt. Een zetter moest een schatting maken van percelen na opmeting die dan naar soort en kwaliteit werden gewaardeerd. Elke gemeente stelde een schattingscommissie aan waarin een controleur van de Directe Belastingen zat en enkele schatters.  De classificatie betrof het opstellen van klassen met bijbehorende tarief als grondslag voor de waardering, terwijl de klassering de uiteindelijke indeling van elk perceel van een bepaalde tariefklasse inhield. Op 19 mei 1905 is door Kornelis Tepper een eed afgelegd voor de functie als zetter. In een besluit van de Commissaris van de Koningin d.d. 1 januari 1915 is hij benoemd tot Lid van het College van Zetters in de gemeente Slochteren.

De Commissaris van de Koningin E.Tj. van Starkenborgh komt op 21 september 1918 met een voordracht dat Kornelis Tepper met ingang van 1 januari 1919 is benoemd tot Lid van het College van Zetters in de gemeente Slochteren. Verder waren in de gemeente Slochteren benoemd Focko Cornelius Fockens uit Schildwolde, op dat moment zonder beroep en Jan Michiel Bastiaans uit Schildwolde, landbouwer van beroep.

Verder was Kornelis Tepper nog actief voor de C.H.U.-afdeling in de gemeenteraad van Slochteren.

 

Aan de Rengerslaan werd  in 1904 een huis gebouwd (Rengerslaan 37). Reeds in 1906 wordt het huis met een stukje weiland aan Roelf van Delden verkocht, die op het perceeltje weiland naast het bestaande huis een nieuw huis bouwde. Dit is nu Rengerslaan 39. Roelf van Delden was timmerman van beroep. Beide huizen en Rengerslaan 35 zijn rond 1970 afgebroken i.v.m. de aanleg van de autosnelweg A7.

Verder is in 1906 iets naar het zuiden een huis gebouwd aan de Rengerslaan, nu Rengerslaan 57.

Naast de boerderij aan de Hoofdweg werd in 1911 nog een huis gekocht (Hoofdweg 102). Tegenover de boerderij werd in 1920 een nieuw huis gebouwd, nu Hoofdweg 139. Direct na de bouw is op 16 juli 1922 Kornelis Tepper op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft maar zeer kort van zijn nieuwe huis kunnen genieten. Zijn vrouw Aaltje Kuipers bleef in het huis wonen.

 

In 1923 vond er opnieuw een boedelscheiding plaats. Bij deze boedelscheiding kreeg Aaltje het huis Hoofdweg 139 toegewezen, waarin zij op dat moment woonde en de huizen Hoofdweg 102 en Rengerslaan 59. Verder kwam ze nog in bezit van 10.90.40 ha. land ten zuiden van de Hoofdweg.

 

Zoon Martinus Tepper wordt in 1923 de nieuwe eigenaar van de boerderij. Door de boedelscheiding was de grootte gekrompen van 32.00.10 ha. naar 21.09.70 ha. Martinus Tepper huurde de 10.90.40 ha. land van zijn moeder.

Martinus Tepper is op 11 augustus 1920 getrouwd met Arentje Dekker te Muntendam. Op 17 september 1921 werd zoon Kornelis Pieter geboren en op 21 juli 1928 Pieter Kornelis. Nog geen jaar na de geboorte van de tweede zoon overleed op 4 maart 1929 Arentje op 33-jarige leeftijd. Martinus Tepper ging met zijn twee kinderen inwonen bij zijn moeder Aaltje Kuipers aan de Hoofdweg 139 en dreef de boerderij vanaf dit adres. Aaltje is op 21 juli 1947 overleden, bijna 91 jaar oud!  Zoon Martinus Tepper heeft er gewoond tot zijn overlijden op 17 december 1973.

 

Na een hevige storm is in 1942 de kapschuur achter de boerderij ingewaaid. In de oorlogsjaren en ook de jaren direct na de oorlog kon men niet aan het materiaal komen om de kapschuur weer te herstellen. Pas in 1950 werd de kapschuur weer herbouwd.

In 1948 werd het land dat in bezit was van Aaltje Kuipers na haar overlijden weer bij de boerderij gevoegd en de totale grondoppervlakte is dan weer 30.53.80 ha. Pieter Kornelis werd de weer eigenaar van de huizen Hoofdweg 139 en Hoofdweg 102.

 

Vanaf 1930 tot 1958 is de boerderij niet bewoond geweest door de familie Tepper.

Op 23 mei 1930 kwam Derk Hamminga (*19-9-1901) op de boerderij wonen met zijn vrouw Aaltje Hoving (*30-11-1906). Derk is botermaker en melkrijder van beroep. In 1931 werd zoon Harm Hendrik op 28 januari geboren en in 1937 dochter Henderike Seeske op 28 juli. De familie Hamminga bleef er wonen tot 7 mei 1947 en verhuisde daarna naar Hoogezand.

 

Op 2 juli 1948 betrokken Geert Thoma ( *26-10-1921) en Grietje Holt (*10-07-1923) de boerderij en bleven er wonen tot 11 augustus 1949. Geert was landarbeider van beroep en de zoon van Luitje Thoma (*23-11-1893 te Sappemeer) en Johanna Timmer (*3-5-1891 te Nieuwolda).  Grietje was de dochter van Hendrik Holt (*23-3-1887 te Peize) en Roelfien Scheerhoorn (*23-4-1890 te Odoorn).  In 1949 zijn ze verhuisd naar de 1e Muggenbeeklaan en hier is Roelfien op 10 februari 1950 geboren.  Johanna is in Slochteren geboren op 9 maart 1977.

 

De volgende bewoner van 1949 tot 1958 wordt Jakob Hazenhoek (*9-8-1922) en zijn vrouw Sapke Krijgsveld (*21-11-1921). Jakob is de zoon van Gerrit Hazenhoek (*8-9-1899) en Klaasje de Vries (*17-4-1896), beide in de gemeente Slochteren. De beide zonen Jakob en Sapke Gerrit (*4-5-1951) en Jan Hendrik (*13-71957) worden in deze periode geboren. De familie Hazenhoek verhuisde op 23 mei 1958 naar de Eikenlaan.

 

Op 7 augustus 1958 treedt Pieter Kornelis Tepper in het huwelijk met Egberta van Dam (*11-7-1933 te Sappemeer), dochter van Gerke van Dam (*17-8-1892 te Sappemeer) en Nanny Dijkhuis (*1-2-1903 te Veendam).  Zij gingen vanaf 7 augustus 1958 op de boerderij wonen. Voordat Pieter Kornelis Tepper en Egberta van Dam de boerderij betrokken vond er in de maanden juni en juli een verbouwing plaats in het woongedeelte.

Op 7 juli 1959 werd dochter Nanny Arentje geboren en precies vijf jaar later op 7 juli 1964 Martinus Kornelis.

In 1959 koopt Pieter Kornelis het huis naast de boerderij, Hoofdweg 102. In 1960 vond er een verbouwing plaats, er wordt dan een bergplaats gerealiseerd.

Van Luitje Scholtens werd op 3 april 1969 2.49.60 ha. land gekocht in sectie I, gelegen achter Hoofdweg 68. Op 4 december 1972 werd er nog een aankoop gedaan van 1.46.80 ha. in sectie I, waar nu het nieuwe bedrijf staat aan De Valckelaan 2. De verkoper van dit land was Jelle Westers, landbouwer in Kolham. Op 14 mei 1969 heeft Martinus Tepper 3.89.0 ha. land in sectie I verkocht, ten behoeve van de aanleg van de autosnelweg A7.

Pieter Kornelis Tepper werd in 1972 eigenaar van de boerderij. De totale oppervlakte is dan 31.49.30 ha. (4.21.30 ha. reeds in bezit +  27.28.0 ha. van Martinus Tepper).

 

Tussen 1972 en 1999 hebben de volgende aan- en verkopen plaatsgevonden:

28 november 1977 aankoop 1.31.50 ha. land in sectie I gelegen achter Hoofdweg 82;

1 augustus 1984 aankoop 3.76.00 ha. land in sectie O in de gemeente Haren (nu natuurgebied links)

29 oktober 1985 aankoop 4.91.00 ha. land in sectie L Harkstede liggende na de laatste boerderij richting Scharmer aan de rechterkant, ± 200 m van de weg

1985 verkoop 1.50.00 ha. land in sectie L Harkstede

1985 verkoop 3.76.00 ha. land in sectie O in de gemeente Haren

19 oktober 1989 aankoop 3.31.00 ha. land  in de Westerbroekse madepolder in de gemeente Hoogezand na de ruilverkaveling

1 november 1991 aankoop 4.98.00 ha. land in sectie U te Kolham, nu Rengerspark

1 juni 1992 aankoop 6.05.00 ha. land in sectie U gelegen tussen de Vrouwenlaan-achter en de van Arnhemslaan

2 januari 1996 verkoop 8.44.00 ha. land in Sectie U te Kolham, nu Rengerspark

29 oktober 1996 aankoop 16.76.00 ha. land in sectie U te Kolham aan de oostkant van het fietspad tussen A7 en de Borgweg.

 

In 1993 werd langs de A7 een veestal gebouwd. Het perceel wordt Rengerslaan 41. Direct na de bouw werden alle melkkoeien hier naar toegebracht. Alle jongvee bleef bij de boerderij aan de Hoofdweg. In 1998 werd een tweede schuur gebouwd en vanaf dat moment is de hele veestapel hier ondergebracht.

 

Op 1 mei 1999 kocht Martinus het  bedrijf en gebouwen van zijn ouders. De totale oppervlakte is dan 57.90.00 ha. Een jaar later – 2 oktober 2000 – werd 4.47.00 ha. land in sectie U aangekocht. Dit land is gelegen aan de westzijde van de NAM-lokatie langs de A7.

 

Het huis dat naast de stallen staat is gebouwd in 2003 en sindsdien woont Martinus Tepper hier. Om al het gereedschap goed droog te bewaren is in 2008 een werktuigenschuur gebouwd.

Het woonadres is kort geleden veranderd van Rengerslaan 41 in De Valckelaan 2 en heeft nu een totale oppervlakte van 62.37.00 ha.

Foto  nieuwe boerderij aan De Valckelaan 2 (2009)

 

 

Bewoners

1832-1845
Jan (Harms) Wesperbroek *1755 Westerbroek
†23-08-1826 Kolham
Zoon van Harm Jans en Elizabeth Hindriks
Klaartje Jakobs *1769 Sappemeer
†19-11-1833 Kolham
Dochter van Jakob Jans en Grietje Rijkens

 

Kinderen, geboren in Kolham:
1. Harm, *1794/1795 † 21-06-1866 Westerbroek
2. Hindrik, *1799/1800 †12-03-1850 Foxhol
3. Albert, *-01-1804 †21-01-1864 Kolham
4. Grietje, *1806/1807 †11-05-1851 Scharmer
5. Roelf, *1810 †16-11-1860 Foxhol

 

1845-1880
Kornelis (Harkes) Tepper *17-02-1814 Kolham
†18-09-1850 Kolham
zoon v. Harke (Willems) Tepper en Aukje Kornelis Hamminga
ꚙ 16-04-1842 Slochteren
Aaltje Amels Cock (1e huwelijk) *28-08-1822 Kolham
†31-03-1910 Kolham
Dochter v. Amel Harms Cock en Hindriktje Arends Pot

 

Kinderen, geboren in Kolham:
1. Harke, *31-08-1842 †25-02-1843 Kolham
2. Amel, *13-08-1844 †26-01-1918 Veendam
3. Harke, *15-09-1847 †09-05-1916 Scharmer
4. Kornelis, *03-12-1850 †16-07-1922 Kolham > opvolger

 

Derk (Pieters) Hamminga *16-11-1825 Kolham
†29-06-1874 Kolham
zoon v. Pieter Hamminga en Reinje Schildhuis
ꚙ 07-08-1852 Slochteren
Aaltje Amels Cock (2e huwelijk) *28-08-1822 Kolham
†31-03-1910 Kolham
Dochter v. Amel Harms Cock en Hindriktje Arends Pot

 

 

Kinderen, geboren in Kolham:
1. Pieter, *23-07-1853 25-05-1914 Kolham
2. Hinderkien, *29-11-1855 †19-09-1883 Kolham
3. Fokke, *16-04-1858 †31-05-1948 Scharmer
4. Rijna, *27-01-1861 †07-02-1861 Kolham
5. Harm, *12-01-1862 †03-04-1935 Kolham
6. Rijna *12-01-1862 †07-03-1865 Kolham

 

1880-1920
Richt (Eppes) Mulder *28-12-1810 Achterdiep
†25-09-1892 Kolham
zoon van Eppe Richts Mulder en Martje Geerts Kuiper
ꚙ 24-11-1880 Slochteren
Aaltje Amels Cock (3e huwelijk) *28-08-1822 Kolham
†31-03-1910 Kolham
dochter v. Amel Harms Cock en Hindriktje Arends Pot

 

Kornelis Tepper *03-12-1850 Kolham
†16-07-1922
zoon v. Kornelis (Harkes) Tepper en Aaltje Amels Cock
ꚙ 15-05-1880 Haren
Aaltje Kuipers *21-10-1856 Euvelgunne
†21-07-1947 Kolham
Dochter van Lammert Kuipers en Matje Oomkes

 

Kinderen, geboren te Kolham:
1. Aaltje, *09-05-1881 †08-06-1888 Kolham
2. Matje, *30-06-1882 †22-01-1883 Kolham
3. Matje, *15-11-1883 †30-10-1890 Kolham
4. Kornelis, *14-09-1885 †03-05-1937 Groningen
5. Lammert, *09-09-1887
6. Amel, *20-03-1889
7. Martinus, *24-03-1891 opvolger
8. Aaltje, *02-12-1896

 

1920-1930
Martinus Tepper *24-03-1891 Kolham
†17-12-1973 Kolham
zoon v. Kornelis Tepper en Aaltje Kuipers
ꚙ 11-08-1920 Muntendam
Arentje Dekker *01-02-1896
†04-04-1929
dochter v. Pieter Dekker en Henderika Oldenziel

 

Kinderen, geboren te Kolham:
1. Kornelis Pieter, *17-09-1921
2. Pieter Kornelis, *21-07-1928 opvolger

 

1930-1947
Derk Hamminga *19-09-1901 Kolham
zoon v.  Harm Hamminga en Seeske Berg
ꚙ 30-11-1930 Hoogezand
Aaltje Hoving *30-11-1906 Hoogezand
dochter v. Hendrik Hoving en Hinderika Wolters

 

Kinderen, geboren te Kolham:
1. Harm Hendrik *28-01-1931
2. Henderika Saske *28-07-1937

 

1948-1949
Geert Thoma *26-10-1921 Slochteren
zoon v. Luitje Harmannus Thoma en Johanna Timmer
ꚙ 03-05-1947 Slochteren
Grietje Holt *10-07-1923 Odoorn
Dochter v. Hendrik Holt en Roelfien Scheerhoorn

 

Kinderen:
1. Roelfien, *10-02-1950 gem. Hoogezand-Sappemeer
2. Johanna, *09-03-1954 gem. Hoogezand- Sappemeer

 

1949-1958
Jakob Hazenhoek *09-08-1922 Hellum
ꚙ 16-4-1949 Slochteren
Sapke Krijgsveld *21-11-1921 Foxham
 

Kinderen:

1. Gerrit, *04-05-1951 gem. Hoogezand-Sappemeer
2. Jan Hendrik, *13-07-1957 Kolham

 

1958-heden
Pieter Kornelis Tepper *21-07-1928 Kolham
ꚙ 07-08-1958 Hoogezand-Sappemeer
Egberta van Dam *11-07-1933 Sappemeer
Dochter v. Gerke van Dam en Nanny, Dijkhuis

 

 

Kinderen:
1. Nanny Arentje, *07-07-1959 Groningen
2. Martinus Kornelis *07-07-1964 Groningen

 

Eigenaren

1832-1841 Jan Harms Wesperbroek landbouwer Kolham
1841-1844 Hendrik Jans Wesperbroek landbouwer Kolham
1844-1845 Roelf Jans Wesperbroek landbouwer Kolham
1845-1880 Kornelis Harkes Tepper landbouwer Kolham
1880-1904 Aaltje Amels Cock landbouwersche Kolham
1904-1923 Kornelis Tepper landbouwer Kolham
1923-1972 Martinus Tepper landbouwer Kolham
1972-1999 Pieter Kornelis Tepper landbouwer Kolham
1999-heden Martinus Kornelis Tepper agrarier Kolham

 

Tussen 1832 en nu heeft de boerderij 10 verschillende huisnummers gehad:

 

1832 – 1860 84
1860 – 1880 E 118 k
1880 – 1890 E 97
1890 – 1900 E 122
1900 – 1910 E 120
1910 – 1920 E 227
1920 – 1927 E 245
1927 – 1951 E 267
1951 – 1963 Hoofdweg 178
Vanaf 1963 Hoofdweg 104

 

Noten:

  • De familienaam Wesperbroek is waarschijnlijk een registratiefout of opgavefout van Westerbroek. Dit soort verschrijvingen komen meer voor, vooral in de 18e / begin 19e Het was dikwijls de gewoonte om – wanneer de familienaam ontbrak – naar oud-fries gebruik de geboorteplaats als familienaam toe te voegen. (In de friese traditie kende men de uitgangen …ga (=…ger), …ma (=mer), …stra (= ster), etc.). Jan (zoon van Harm) van Westerbroek werd dan Jan Harms West(p)erbroek. Een voorbeeld uit de middeleeuwen: Duurt, zoon van Albert uit Slochteren werd Duyrt Albertha Slochtinga, of eenvoudigweg: Duut Alberda.
  • Het “inloten”van rekruten voor militaire dienst was een overblijfsel uit het begin van de 19e eeuw (de franse tijd). Uitgangspunt was, dat iedere jonge man tussen 18 en 25 jaar dienstplichtig was. Omdat gezinnen nogal kinderrijk waren in deze periode en de natie niet gebaat was bij overtollige sterkte van de regimenten en bataljons, moest er worden geloot, waardoor slechts de helft van de dienstplichtigen (conscripts) ook daadwerkelijk onder de wapenen moest. Hij, die na de oproep zich meldde en een oneven nummer trok, had zijn dienstplicht te vervullen. Werd een even nummer geloot, was men vrijgesteld van militaire dienst (behalve in oorlogstijd). Het was bijna gebruikelijk, dat voor jonge mannen uit “betere” kringen een plaatsvervanger werd gezocht. Dit was dan een jonge man, die zich had vrijgeloot maar – tegen betaling – alsnog soldaat werd (dikwijls gedreven door armoede). Aan het eind van de 30-er jaren werd dit onrechtvaardige systeem afgeschaft en werd de algehele dienstplicht ingevoerd (die nu ook niet meer bestaat).

1 Reactie

  1. Jaap

    Leuke info.

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén