Op de website www.kolham.info gaan we de bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van het Groninger dorp Kolham beschrijven. Het is uiteindelijk de bedoeling om van ieder huis te achterhalen wat de bouwgeschiedenis is (of is geweest wanneer het is afgebroken), wie de eigenaren waren en wie er hebben gewoond. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan de geschiedenis van dit fraaie dorp in de Woldstreek.

We nodigen huidige bewoners, oud-bewoners en andere geïnteresseerden van harte uit om de beschrijvingen aan te vullen of eenvoudig om verhalen te delen!